Tips & råd

Var uppmärksam på tidiga tecken på underhållsbehov. Det gör att renoveringar blir mindre kostsamma och kan spara kostnader för uppvärmning och ventilation, minska buller och ge dig ett bättre inomhusklimat. Hantverksmässiga fönster är byggda för att hålla länge, med rätt underhåll. De är en god investering för framtiden. Med många års erfarenhet har vi samlat på oss mycket kunskap om fönster, kunskap som kan användas som tips och råd om fönsterunderhåll.