Färg som flagnar

Grön färg som flagnar på fönsterluckor

Färg som släpper från fönster och snickerier är ofta ett tecken på att underhållsmålning behövs, men kan också bero på eller medföra fuktproblem.

Vilka åtgärder som kan vidtas beror lite på färgtyp. Linoljefärg och lasyrfärger kan gå att måla över om det är samma kulör, medan färgtyper som inte går in i träet behöver avlägsnas först. 

Om dina fönster eller snickerier är målade med plastfärg bör den avlägsnas och bytas mot en mer vårdande färg. Äldre plastfärger andas inte och riskerar att stänga inne fukt i träet med rötskador som följd.