Imma och fukt

Imma eller fukt mellan glasen innebär ofta att något är fel med luftcirkulationen. På äldre tvåluftsfönster skall luft cirkulera mellan fönstren, men inte in i huset. Tätning skall alltså finnas mellan fönster och karm, men inte mellan fönsterbågarna. Imma betyder ofta att luften inte kan röra sig fritt mellan glasen.

Vissa moderna fönster är så kallade isolerglaskasetter, exempelvis aluminiumfönster av två- eller treluftstyp. De är ofta gasfyllda och ska alltså istället vara täta, ingen luft skall alltså cirkulera mellan glasen. Imma mellan glasen kan här betyda att något är trasigt och att luft kommer in. 

Om imma syns på insidan av fönstret tyder det ofta på problem med ventilation i huset. Sådana problem kan behöva fackmässig utredning, men man kan börja med att säkerställa att frånluft i badrum och kök fungerar som de ska.