Kitt som släpper

När kitt och färg släpper eller flagnar är det ofta ett tecken på att det är dags för underhåll. Ofta är lösningen med andra ord att komplettera med nytt kitt och bättringsmåla, eller att mer grundligt gå över fönstren med omkittning och målning.

Bild: © Superbass / CC-BY-SA-3.0

Kitt på fönsterbåge i järn, inte så vanligt idag. 

Om inga åtgärder vidtas leder det ofta till större problem där fönsterbågarna kan ta skada av fukt.

Kitt har som uppgift att täta och hålla fönsterglaset på plats, om kittets funktion blir nedsatt innebär det att väta riskerar att tränga in, att glaset riskerar skador och även att ljud läcker in i inomhusmiljön i högre utsträckning.