Glasmästeri

Runt fönster i snickeriet, Kålltorps Glasmästeri

Vi tillhandahåller service och tjänster inom glas både när det gäller snabbare reparationer som större åtaganden. Inom fönsterrenovering byts allt som oftast innerbågens glas till energiglas eller en ljudlamell för bästa energieffektivisering och boendemiljö.

Ljudisolering och energivärde

Fakta: Energiglas

På energiglas har ett mycket tunt och hårt oxidskikt lagts på fönster­glaset. Belägg­ningen är lika tålig som glaset och släpper igenom nästan lika mycket ljus.

Glasytan reflekterar den lång­vågiga värme­strålningen vilket gör att cirka 50 procent mer värme stannar kvar i rummet.

Originalfönster har ett stort kultur­historiskt värde, och det finns många fördelar med att renovera fönster istället för att ersätta dem. Vi på Kålltorps kan renovera, byta glas och ge råd om vilka åtgärder som fungerar bäst för dig och din fastighet. Hos oss hittar ni allt inom glas, både gammalt och nytt. Bland annat kan vi erbjuda handblåst glas, blyinfattat glas, valsat glas, isolerglas, bullerglas och energiglas.

Om äldre fönster ska renoveras rekommenderar vi ofta energiglas. Det är en långsiktig investering med många fördelar. Dels behåller du fönstrens vackra utseende, dels är det energimässigt och ekonomiskt lönsamt. Energiglas gör att värmeläckage genom fönstren minskar, vilket leder till att inomhusklimatet blir behagligare och uppvärmningskostnaden lägre.