Fönsterrenovering

Fönsterrenovering genomförande

Fönsterrenovering är en åtgärd som både behåller fastighetens ursprungliga karaktär och spar på vår miljö genom att fönstren återställs i nyskick, både estiskt, funktionellt och energimässigt. I samband med renovering ersätts fönstrets innerglas med ett energibesparande glas, tätningslister och anslag ses över.

Att renovera ett fönster tar normalt 10 arbetsdagar. Genomförandetiden beror inte minst på ett antal strykningar med en fönsterfärg som ger det bästa resultatet, men även kräver en längre torktid.

Fönsterkarmen renoveras på plats i lägenheten, de större momenten innebär att färg avlägsnas genom slipning, eventuella trälagningar av både mindre och större fönsterdelar utförs. Ev. beslag bytes eller renoveras. Karmen grundas och målas. Ofta i samband med fönsterrenovering renoveras även fönstrets eventuella utvändiga plåtbeklädnader.

Fönsterbågen hängs av och transporteras till Kålltorps Glasmästeris fönsterverkstad i Tagene Hisings-Backa. Förutom färgborttagning, demontering av persienner och eventuella beslag så utförs eventuella trälagningar, glasbyten, kittkompletteringar och slutligen ett antal målningssteg samt återmontering av fönstrets beslag. Vid önskemål monteras ett energiglas i innerbågen för förbättrande energivärden och dämpning av ljudnivån. Normalt behålls eller kompletteras ytterbågen med fönstrets ursprungsglas.

Under tiden fönsterbågen är på verkstaden, täcks fönstret med ett s.k. fönsterparaply. Kyla och vind brukar inte innebära något problem, däremot kan ljudnivån i lägenheten påverkas negativt, te x vid trafikerade vägar, spårvägar o.dyl.

När fönsterbågen sedan hängs åter i karmen efter 10 arbetsdagar, så görs en inpassning för bästa funktion. Tätningslister byts vid behov.

Fönsterrenovering är förutom ett hantverk, väldigt mycket logistik. Vi arbetar hemma hos människor vilket innebär ett stort ansvar. Av erfarenhet gör vi ingen tidplan för respektive lägenhet, utan vår kundkoordinator sköter detta löpande. Genom en nära kontakt med lägenhetsinnehavarna blir vårt arbete mest rationellt och vi har störst möjlighet att ta hänsyn till respektive lägenhetsinnehavares specifika önskemål.

Tillsammans med beställaren gör vi naturligtvis en tidplan för hela projektet. En parameter som styr genomförande tiden är dock kapaciteten i vår fönsterverkstad. En annan parameter är hur stor personalstyrka som vi har arbetande med karmar och då även storlek på personaletablering.

Var 14:e dag genomförs byggmöten med beställaren där projektets genomförande och ekonomi följs upp och där ev. tilläggsarbeten aviseras och godkänns. Om beställaren önskar kan även mertjänster erbjudas lägenhetsinnehavaren, som exempelvis persienner, beslag, ljudisolerande glas och invändig målning.