Miljöpolicy

Miljöpolicy

Denna miljöpolicy omfattar följande företag inom koncernen för Förvaltningsaktiebolaget Alveus:

 

Inom Alveus-koncernen har vi erfarenhet av renovering och underhåll av fastigheter som spänner över 100 år. Vi tror oss ha branschens kunnigaste medarbetare och åtar oss lika lätt att restaurera en K-märkt kulturbyggnad som med uppdrag som omfattar mer moderna byggnader. I vår tjänsteportfölj ingår, förutom restaurerings- och renoveringsarbeten, även tjänster inom finsnickeri, byggservice, byggnadsplåtslageri, glasmästeri, fönsterhantverk, hussvampsanering samt uthyrning av utrustning.

Vi är din hållbara partner

I vårt dagliga arbete ingår att vi ska skydda miljön från onödig miljöpåverkan, till exempel genom att förebygga att föroreningar uppstår och att i största möjliga mån återbruka material. Därför har vi miljöplaner eller motsvarande i våra projekt där vi inventerar vilka miljörisker som finns och hur dessa förebyggs.

I projekten strävar vi, som tidigare nämndes, efter att återbruka material i största möjliga omfattning. Övrigt avfall sorteras enligt gällande föreskrifter. Även transporterna optimeras för att minimera påverkan på klimatet.

Vi är också övertygade om att en hög kvalitet på utfört arbete också bidrar till ett minskat ekologiskt avtryck, då en renovering bl.a. innebär onödiga transporter och extra materialförbrukning.

 

Vi vill bidra till att Sveriges miljömål nås

Vårt interna miljöarbete präglas av att ständigt förbättra dvs ständigt minska vårt ekologiska fotavtryck. I det arbetet utgår vi från Sveriges Nationella Miljömål för att identifiera vilka områden som ska prioriteras och sedan tar vi fram miljömål samt nyckeltal för att följa upp våra målsättningar.

Att uppfylla relevanta miljölagar och andra miljökrav som ställs på oss är en självklarhet både i projekten och i vårt interna arbete.