Restaureringar med historiska material och tekniker

Bevara husets karaktär

Kålltorps glas har anor från 1930-talet och vi är specialister på restaureringar med traditionella material och tekniker. Vi har en gedigen kunskap kring vilket utförande som krävs för att bevara viktiga egenskaper hos kulturbyggnader, kyrkor och k-märkta fastigheter.

Framställning av glas – historisk återblick

Originalfönster har ett stort kultur­historiskt värde, men det finns många andra fördelar än just bevarandet med att renovera fönster istället för att ersätta dem. De är ofta sinnrikt konstruerade för att kunna renoveras och underhållas, och rätt underhållna håller de otroligt länge. Även framställningen av själva glaset har krävt ett hantverksmässigt kunnande, noggrannhet och precision.  Idag, ca. 450 år efter Sveriges första glasbruk etablerades, tillverkas majoriteten av allt fönsterglas industriellt. Men låt oss ta en närmare titt på några olika framställningstekniker som historiskt använts i Sverige.

1500-tal

Sveriges äldsta glasbruk startades 1556 på uppdrag av kung Gustav Vasa. Vid den här tiden användes en teknik som kallas för kronglas. Metoden går ut på att man blåser en kula som skärs upp och roteras, tills dess att den blir en rund skiva. Framställningen kallas även för månglas, då skivan slutligen delades i två halvmånar. Karakteristiskt för kronglas är att tjockleken varierade kraftigt. På bilden överst på denna sida syns kronglas i infattningar. I detta utförande har den tjockare delen i mitten, “oxögat”, som kommer av blåsningen inte skurits bort.

1800-tal

Kronglas (eller månglas) dominerade som metod i Sverige ända fram till 1800-talet då den ersattes mot cylinderglas. Denna metod innebar att glasblåsan formades till en cylinder med hjälp av centrifugalkraft, då blåsan pendlade fram och tillbaka. Den skars därefter upp längs sidorna så att ändarna kunde vikas ut. Denna metod gjorde det möjligt att framställa tunnare glas med förbättrad genomskinlighet.

1950-tal

Idag används floatingglasmetoden som kom i mitten på 1950 talet. Det innebär att att en plan yta framställs genom att glasmassan får flyta på smält tenn. Till skillnad från de äldre glasen framställer denna metoden jämna glas som ger bättre ljusegenskaper.

När gamla fönster renoveras är det inte bara träet som behöver ersättas eller lagas, även glas kan behöva bytas. Ett enstaka glas som tillverkats med senare metod sticker ut och saknar de äldre glasens karaktär, därför ersätter vi i sådana fall med glas som framställts på liknande sätt. Nyare glas kan ha stora fördelar när det gäller energi- och ljudisolering. Men det finns metoder där egenskaperna kan kombineras utan att det estetiska intrycket försämras. Läs mer om hur vi ljud- och energiisolerar gamla fönster.

Läs mer

Vi renoverade nyligen originalfönster på Floda Säteri, en byggnad som uppfördes i nuvarande skick 1863.