Fönsterrenoveringar

Fönsterhantverkare från Kålltorps Glasmästeri, Kinesiska konsulatet i Göteborg

Fönster målas i klassiska fönsterfärgen "engelskt röd". Samma kulör återfinns i vår logotyp. 

Fönster kallas ibland ”husets ögon”, för att de speglar husets personlighet och liv. Storlek, placering, karmar och val av glas påverkar hur hela byggnaden upplevs. Både inifrån och från utsidan. Varje fönster är dessutom unikt, särskilt i äldre hus. I Sverige blåstes allt fönsterglas för hand ända fram till 1930-talet, då maskintillverkning började ta över.

Vi har skrivit lite om restaureringar och historiska material →

Välj en entreprenör som verkligen kan hantverket

Fönster bör hanteras varsamt, med respekt för ålder och skick. Vid fönsterbyten och renoveringar är det viktigt att ta hänsyn till husets karaktär och kulturhistoria. För oss på Kålltorps glas är detta en otroligt viktigt del av vårt arbete. Vi utför allt från enklare underhåll till totalrenoveringar av gamla fönster, inklusive borttagning av kitt och färg, glasbyten, tätning, spröjs, lagning och målning av trä och mycket mer. Vi tillverkar nya fönster och lagningsdelar och kan leverera kompletterande beslag och gångjärn.

Vi har också goda erfarenheter och referenser när det gäller att installera energibesparande och ljudabsorberande glas i befintliga, bevaransvärda fönster. Läs mer om det under Ljudisolering och bättre energivärde utan att byta fönster.

När vi gör ett jobb så gör vi det ordentligt. Vi skickar gärna med underhållsplaner för ökad livslängd och ger professionella råd för energibesparing.

Teakfönster och smaragdgrönt fasadkakel på Södra vägen/Berzeliigatan

Teakfönster och smaragdgrönt fasadkakel på Södra vägen/Berzeliigatan. Ett jobb vi gjort tillsammans med O.A. Tobiason.

Fönsterbågar skrapas och målas

Fönsterbågar skrapas och oljas innan de målas och får tillbaka sina glas.

Renoverat och försett med nya hörnjärn där de gamla rostat

Renoverat och försett med nya hörnjärn

Nyproducerat runt fönster i vårt snickeri på Tagenevägen

Nyproducerat runt fönster i vårt snickeri på Tagenevägen

Erik Norberg
Erik Norberg 031-262805 erik@kalltorpsglas.se

Categories