Renovering och översyn av 60-talspärla

Under 60-talet råder både bygg- och industriboom i Sverige. Den urbanisering som tog fart med industrialiseringen pågår fortfarande, svenskarna flyttar från glesbygd till storstäder och förstäder. Framtidsoptimism råder och årtiondet präglas av en rad omfattande stadssaneringsprojekt runtom i Sverige, inte minst i industristaden Göteborg. På Södra vägen 12–18 och Berzeliigatan 12–14 uppförs ett niovåningshus vars tegelfasad, turkosa kakelpanel och fönsterkarmar i teak ger oss inblick i en för tiden typisk arkitektur.

Under åren har regn och hårda vindar lett till fuktskador på några av teakkarmarna till fönster och balkongdörrar. Samtidigt har trafiken på Södra vägen ökat kraftigt och de gamla fönstren lever inte upp till de ljudisolerande egenskaper som erfordras.

I början av 2017 inledde Kålltorps Glas en renovering av alla fönsterpartier på fastigheten. Under renoveringen ska fönster ljud- och värmeisoleras parallellt med att teakkarmarna slipas och oljas.

Fastighetens kulturhistoria ska bevaras och projektet väntas bli klart under 2018.

Vid en tidigare renovering av byggnaden användes en täcklasyr på teakdetaljerna. Det är en tidsbesparande metod, men den resulterar i att teaken blir mörk, nästintill svart. Gammal lasyr är också tät och kan hålla kvar fukt i träet, med rötskador som följd. En direkt konsekvens i det här fallet är att byggnadens uttryck går miste om den teakbruna färg som arkitekten en gång i tiden valde för detaljerna. Teak är ett material som förtjänar att lyftas fram.

Kålltorps Glas återställer husets karaktär. Fönsterbågarna plockas ned och på verkstaden skrapas de rena från gammal färg. Innerbågen målas om och ytterbågen oljestryks i åtta omgångar. För att öka ljud- och värmeisolerande egenskaper ersätts det inre glaset med ett funktionsglas. Fönster som är extra utsatta för buller utökas till tre glas. På så sätt blir det mer motstånd för ljudvågor, som får det svårare att tränga in i bostaden.

Läs mer om att ljud- och energiisolera befintliga fönster.

Vid återmonteringen smörjs beslag och gångjärn. Utöver detta kommer utrymmet mellan karm och vägg drevas om från båda sidor, fuktskadade partier lagas och tätningslister byts ut.

Våra kollegor på O.A.Tobiason renoverar samtidigt fasad, balkonger och tak. Tillsammans har vi en lång erfarenhet av att planera logistik i den här typen av stadsmiljö så att arbetet stör övriga verksamheter så lite som möjligt.