Integritetspolicy

Vi på Kålltorps Glasmästeri månar om din integritet. Så här samlar vi in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Information vi kan tänkas spara om dig

Vi samlar in information som möjliggör vår kontakt och vårt samarbete med dig. Vår relation kan vara som kund, leverantör, entreprenör eller arbetssökande/arbetsgivare. Eller så har du skickat en fråga till oss via ett formulär. Sådan information kan inkludera:

 • – Namn och e-post.
 • – Telefonnummer och adressuppgifter.
 • – Ytterligare information för att hantera betalningar eller fakturering.

Om vi lagrar dina kontaktuppgifter är det för att vi normalt sett fått information i och med:

 • – Att vi levererat en tjänst till dig.
 • – Vi har, eller har haft, ett samarbete eller annat motsvarande avtal.
 • – Du har kontaktat oss med en fråga, sökt ett jobb eller motsvarande.

Om du besökt vår webbplats kan basal information om ditt besök komma att sparas. Den information som sparas är aggregerad och kan inte kopplas till dig, vi sparar exempelvis inte IP-nummer i Google Analytics.

Vi samlar inte in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge sparas informationen?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av våra kunders och leverantörers information i upp till 10 år innan vi raderar den. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den. Information om webbplatsbesök sparas i 48 månader.

Vilka har tillgång till informationen?

Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter, så länge inte lagen kräver att vi delar den med en myndighet eller motsvarande.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att fråga oss via e-post.

Var lagras informationen?

Den information vi har i register lagras i datacenter inom EU, företrädesvis i Sverige. Av tekniska skäl kan våra underleverantörer ('data processors') behöva flytta information till länder utanför EU. Om detta sker så tas erfoderliga skyddsåtgärder i enlighet med dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Viss information kan lagras internationellt (besöksdata för webbplats, molntjänster för samarbeten). I sådana fall använder vi aktörer som tar erfoderliga skyddsåtgärder in enlighet med GDPR, såsom kryptering.

Vad har jag för rättigheter?

 • – Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
 • – Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
 • – Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • – Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
 • – Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
 • – Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Om du vill hävda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar av policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 22 maj 2018.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss:

E-post: info@kalltorpsglas.se
Telefon: 031-262805
Adress: Kålltorps Glasmästeri, Tagenevägen 20, 422 59 Hisings Backa